Ruim anderhalf jaar lever ik een innerlijke strijd op het gebied van een aantal ethische dilemma’s. Sinds het moment dat ik digitaal onderwijs kreeg op mijn middelbare school, ben ik mij volledig gaan focussen op zelfstudie. Ik zag een kans! Digitaal onderwijs bood mij de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen tegen het huidige onderwijssysteem en ‘ja’ te zeggen tegen mij eigen leermethode.